Stjerne

Stjerne er en avdeling for 14 barn og 4-5 voksne (2 pedagoger). Her går 2-åringene. Regnbuen og Stjerne danner sammen Team Melkeveien. De voksne på teamet kjenner og kan ta i mot barna på begge avdelingene.

Samspill og utvikling av sosial kompetanse har høyt fokus på Stjerne. Mesteparten av samspillet mellom barna på avdelingen skjer gjennom lek. Før barna begynner å samhandle dreier leken seg mest om parallell-lek. Dette kan f.eks. være et barn som kjører en bil på gulvet og blir observert av et annet barn. Dette barnet henter da også en bil og kjører rundt på gulvet. De leker det samme, men ikke sammen. Etter hvert dreier leken seg mer og mer mot rollelek, hvor fantasiene deres får utspille seg. Dette kan være gjennom dukker, leke-kjøkken, biler og togbane. Eller så enkelt som at skorpen på brødskiven er en dinosaur.

Vi jobber med å utvikle språket i alle situasjoner, hele dagen. Det er veldig viktig å kunne sette ord på hva man føler for å klare å regulere seg selv. 2-åringer har en sterk vilje til å holde fast ved det som er «mitt», men lærer seg å leke med andre og å dele. Noen ganger kan det oppstå konflikt mellom barna hvis noen tar en leke fra et annet barn eller hvis flere barn vil leke på et begrenset området samtidig. Selv om språkutviklingen hos barna begynner å komme seg veldig, er det fortsatt utfordrende å finne riktig ord for å utrykke seg som de ønsker. I denne alderen handler barna kun på følelser, dette kan ofte resultere i dytting, slåing eller biting. Barna gjør ikke dette for å være slemme og det er aldri personlig. Dette er som oftest et forbigående problem som vil avta etter hvert som barna utvikler et forståelig språk og lærer seg mer avanserte former for kommunikasjon og sosial kompetanse.