Førskole

Overgangen mellom barnehage og skole er et helhetsløp vi jobber med fra barna starter på liten avdeling.

Vi har valgt å ha en hel førskoledag en dag i uka. Dette gjør vi for at barna skal få øve seg på formen på en skoledag i trygge rammer. Når de eldste barna får være sammen helt alene leker vi sammen på en annen måte. Vi blir kjent med noen bokstaver og tall, vi utforsker ulike former og mønster, og vi spiller spill sammen. Vi lærer om sansene våre og øver oss på å bruke dem. Vi gjør mange morsomme fysikkforsøk uten å vite hva resultatet blir og finner ut av ting vi lurer på. Vi lærer om nærmiljøet sammen, om Drammen, om Norge og litt om resten av verden. Vi går også på lengre turer og oppdagelsesferder og lærer ute i naturen.

Foresatte til skolestartere får utdelt en detaljert plan for gruppa den høsten de starter. Våre skolestartere er også med på en rekke spennende Teknautflukter, blant annet tur til Teknisk museum i Oslo og overnattingstur til Killingen.