Toddlere

Toddler kommer av engelsk, og er basert på et uttrykk for å stabbe rundt, slik små barn er kjent for å gjøre. For toddlere er den viktigste uttrykksformen bevegelse. Det kan kanskje virke tilfeldig når en ettåring reiser seg på stolen og strekker armene i været, men det uttrykker alltid en tanke eller intensjon. Bevegelsene er ofte et forsøk på å kommunisere.

En viktig del av toddlerkulturen er imitasjon, både av hverandre og av de voksne. Det er slik barna lærer, og når de holder lange intetsigende samtaler på tullespråk, er det i virkeligheten et tegn på at de har forstått reglene for hvordan en samtale fungerer.

Store leker, som en sklie eller tjukkas inviterer automatisk til deling, i motsetning til små leker som det ofte oppstår konflikter om. Store leker appellerer direkte til det kroppslige toddlerspråket. Kunnskap og økt bevissthet rundt barnas tenkesett, kan hjelpe oss med å skape et bedre miljø for de minste.