Barns medvirkning

I barnehagen skal barna få mulighet til å medvirke over sin egen hverdag.

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnas rett til medvirkning krever ansvarsfulle voksne som gir tid og rom til å lytte og samtale. De voksne må ta hensyn til enkeltbarn og hele barnegruppa.

Hos oss har barna eget verneombud som har ansvar for at det blir gjennomført barnesamtaler med alle barna i barnehagen. Vi har valgt ut ulike temaer vi ønsker å snakke med barna om. Det kan være om vennskap, følelser og medbestemmelse for å nevne noe. Barna blir delt inn i små grupper og vi bruker et egnet rom/sted der samtalene kan gjennomføres. Da finner vi materiell som kan åpne for samtale (en bok, en hånddukke, ett eventyr eller lignende). Vi velger noe som passer gruppen og tema. 

Barnas verneombud er et nasjonalt tverrfaglig kunnskapsløft i barnehagene. Vi skal få ekstra kompetanse om sårbare barn i samfunnet innenfor 3 områder:

  • Vold og overgrep
  • Barnehagens miljø, mobbing og krenkelser
  • Barn med behov for spesiell tilrettelegging.