Vår visjon – trygt å være, gøy å lære

Vår visjon går ut på at glade, trygge barn i møte med anerkjennende, omsorgsfulle voksne, tilegner seg kunnskap og ferdigheter på en kreativ og skapende måte gjennom lek. De lærer gjennom gode opplevelser, undring og nysgjerrighet, i samhandling med andre mennesker de er trygge på. De fanger øyeblikk, de lever i øyeblikket og de skal videre. Vi gir barn utfordringer som er tilpasset den enkeltes behov. Barn er forskjellige, og alle skal føle at de er en viktig del av fellesskapet. At de har noe å bidra med. De skal ha noe i ryggsekken, som gjør at de gleder seg til å gå videre