Regnbuen

Regnbuen er en avdeling med plass til 14 barn og 4-5 voksne (2 pedagoger). Her går de minste barna i barnehagen, 1-åringer. Vi har valgt å dele de minste inn etter alder fordi det gjør det enklere å tilpasse aktiviteter og lek til utviklingsnivå. Regnbuen og Stjerne danner sammen Team Melkeveien. De voksne på teamet kjenner og kan ta i mot barna på begge avdelingene.

På Regnbuen er grunnlaget og hovedmålet vårt trygghet. Det er en stor overgang for 1-åringene å starte i barnehagen, og om de ikke er trygge på oss voksne, hverandre og miljøet kan vi ikke leke og lære. Emosjonell trygghet handler om indre ro og fravær av stress. For å få denne roen må barna føle seg forstått. Vi voksne må anerkjenne barna, vi må være oppmerksomme på hvilke behov de har, og hva de føler.

Vi jobber med trygghet, samt lek og sang fremfor store voksenstyrte aktiviteter. Det betyr ikke at vi ikke har noen turer eller maleaktiviteter, men de er mer spontane, og tilpasset barnas dagsform og behov. Vi deler ofte barna inn i mindre grupper og fordeler oss på ulike rom eller på lekeplassen. Det skaper ro og trygghet, da barn trives bedre i mindre grupper. Spesielt mindre barn strever med å bygge mange relasjoner på en gang. Vi har faste rammer på hverdagen med mange gjentakelser og gode rutiner som skaper forutsigbarhet.

For hele barnehagen, men kanskje spesielt hos de minste, er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet, og omsorg kommer til uttrykk i mange former. Det kan være et trøstende fang, en klem, en ren bleie, et lyttende øre, en ekstra brødskive når du er skikkelig sulten, eller rett og slett et varmt og anerkjennende blikk. Omsorg er også å sette grenser for barnet, å tørre å være den voksne i relasjonen. Barn opplever det som trygt og godt når voksne er tydelige, og tar beslutninger de ikke er modne for å ta selv.

Vi har faste gode og omsorgsfulle leggerutiner. Hvert barn blir lagt med omsorg, tilpasset barnets behov. Vi er lydhøre for barnas signaler, trenger de å spise eller legge seg til andre tider tilpasser vi dagen etter barnas behov.