Fysisk aktivitet og hvile

Barnehagen legger til rette for aktiviteter der barna kan få oppleve motivasjon og mestring ut fra sine egne forutsetninger. Barna skal bli kjent med sin egen kropp, kjenne sine egne grenser, strekke seg litt lenger og glede seg over å nå nye mål alene og i samhandling med andre. De voksne er tilstedeværende støttespillere og oppmuntrer og utfordrer barna til variert kroppslig lek og anerkjenner mestring.

Barnehagen skal legge til rette for god balanse mellom å være fysisk aktiv og hvile. Vi sørger for rolige stunder etter måltidene og hjelper barna å finne ro. De som har behov for å sove, blir lagt i trygge omgivelser.