Ny i barnehagen

Å begynne i barnehagen innebærer store forandringer både for foresatte og barn. Dere skal bli kjent med et nytt miljø, nye mennesker og rutiner, og vi skal bli kjent med dere.

Vi er opptatt av en god tilvenningsfase tilpasset ditt barn, og deres behov. Det er viktig at vi bruker denne perioden aktivt på å bli kjent, og trygge barnet hos nye omsorgspersoner. Trygghet og omsorg er en forutsetning for barnets helhetlige utvikling.

Tiden man bruker på tilvenning vil variere, da noen barn trenger lengre tid enn andre til å bli trygge. Det er viktig at dere er der de første dagene, slik kan barnet utforske omgivelsene og komme tilbake til dere for å søke trygghet.

Vi oppfordrer dere til å gi barna kortere dager de første ukene, og legge opp til rolige ettermiddager hjemme. Det kan være lurt å ha med bamse, smokk, koseklut eller lignende som barnet er vant til.

Snakk med oss og spør om alt dere lurer på. Vi er her for dere, og vi ønsker et best mulig samarbeid fra begynnelsen av.