Varme og grensesettende voksne

I vår barnehage ønsker vi å være autoritative voksne. Den autoritative voksne jobber bevisst med å utvikle gode, nære relasjoner til barnet og har en aksepterende holdning. Den voksne viser varme og omsorg overfor barnet og er lyttende. Når den voksne har bygget en relasjon til barnet som er preget av trygghet og tillit, kan barnet motta krav og forventninger og kontrolleres og reguleres på en god måte. Barn som blir møtt med faste grenser av tydelige, forutsigbare voksne blir trygge og får en god ramme for utvikling på en positiv måte.