Vedtekter

Barnehagens vedtekter fastsettes av styret i stiftelsen og er et av barnehagens styringsdokumenter.

Du finner vedtektene her:

Vedtekter for Teknabarnehagene