Styret

Styret i stiftelsen består av fra 2 - 4 foreldrerepresentanter fra barnehagene, samt 1-2 representanter for de ansatte og daglig leder. Det er valgt inntil 2 varamedlemmer.

Styrets arbeidsoppgaver og ansvar

  • Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle overordnede avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
  • Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styreformann og daglig ledere.
  • Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.
  • Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.
  • Styret skal føre tilsyn med daglig ledere og virksomheten i foretaket for øvrig.
  • Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagene.

 

Styrets sammensetning 2023-24:

Styreleder

Tord Fauskanger

 tord.fauskanger@gmail.com 

Økonomiansvarlig

Heidi Pettersen

 

Medlem

Bjørn Frode Øvrebø

 

Medlem

Magnus Henrik Sandberg

Janne Saggi

 

Varamedlem

Catrina Gregersen Mjelde

 

Ansattes representant

Heidi Andersen

 

Daglig leder

Vibeke Majormoen