Dokumentasjon

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen.

  • Annen hver uke legges det ut oppsummeringer på Kidplan fra Sol, Måne og Stjerne med fyldig gjennomgang av aktivitetene i perioden. Regnbuen skriver litt hver dag om hva de har gjort.
  • Produkter barna lager blir gjerne stilt ut eller hengt opp i barnehagen. Utbyttet barna får av prosessen er viktigere enn selve produktet.
  • Bilder legges ut i arkivet på Kidplan slik at du kan følge med på hva ditt barn har gjort. Arkivet er kun tilgjengelig for foresatte i barnehagen og det er vi som til enhver tid styrer hvem som har tilgang.
  • Vi har også egne Facebooksider for barnehagene. Her blir det lagt ut bilder med fokus på aktivitetene, barna blir ikke eksponert av hensyn til personvern.
  • Evalueringer foregår kontinuerlig for å sikre kvalitet i aktiviteter og daglige rutiner, samt for å sikre barnegruppens og enkeltbarnets trivsel og utvikling. Halvårsvurderinger gjennomføres to ganger i året.
  • Periodeplaner og årsplaner