Forskerspirer

Vi bidrar til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.