Musikkglede

"Musik ska byggas ut av glâdje..." Musikalsk samvær styrker relasjonen mellom voksne og barn og bidrar positivt til barnets utvikling på mange områder.