BARNEHAGEPLASS

Hvordan søke barnehageplass?

 

Søknadsskjema finnes på Drammen kommune sine nettsider.

Gå inn på lenken under.

Trykk på "Meny" øverst til høyre. Under "Barnehage" trykk på "Søke, endre eller si opp plass". Du må bruke Min ID for å søke plass.

http://drammen.kommune.no

Søk barnehageplass i Vigilo