BARNEHAGEPLASS

Besøke barnehagen og hvordan du kan søke om barnehageplass.

 

Besøke barnehagen

Det er ikke så lett å vite akkurat hva du skal se etter når du skal velge og søke plass i barnehage. Det aller viktigste er selvsagt at du får tillit til at vi som jobber i Teknabarnehagen, og som skal være sammen med barnet ditt, er gode og varme omsorgspersoner. Du er hjertelig velkommen på besøk i barnehagen før du søker plass! Da kan du bli litt kjent med både oss ansatte, rutinene våre og lokalene. Du kan selvsagt spørre om absolutt alt du lurer på! Det er viktig å bli godt kjent med den barnehagen du velger før du søker barnehageplass.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller epost.

Velkommen!

 

RUTINER I SØKEPROSSESEN

Det er samordnet opptak i Drammen kommune. En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til private og kommunale barnehager /familiebarnehager i foreldreportalen Vigilo. Her får du også svar på søknaden din. Du må føre opp tre barnehager. Før opp barnehagene i den rekkefølgen du ønsker plass til barnet ditt.

Ikke plass i den barnehagen du hadde tenkt deg? Du kan takke ja til plassen du har fått, men fortsatt stå på venteliste for førstevalget. Da blir du kontaktet hvis du får plass.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1 mars

Utover dette er det rullerende opptak, dette betyr: Du kan søke om barnehageplass resten av året, men du har ikke garantert plass, du får plass om det er noe ledig underveis i året. 

Gjøre endringer på søknaden

Dersom du vil slette eller endre søknaden, kan dette gjøres før søknaden behandles ved å logge på foreldreportalen Vigilo. Er søknaden under behandling, ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage og skole. Telefontid: 09.00 – 11:00 og 13:00 – 15:00.

Ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/ AKS på telefon 32 04 43 00 for å få vite hvilke barnehager som har ledige plasser.

Størrelse på plass, pris og redusert betaling i Teknabarnehagen:

Teknabarnehagen tilbyr kun 100% plasser.

Fra 1. august 2024 reduseres maksprisen til 2000 kroner per måned. Vi følger alltid makspris som settes av regjeringen. Barnehagen serverer to måltider om dagen (lunsj og ettermiddagsmåltid), inkl frukt og melk. Dette koster 400,- pr. mnd. 

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside. Når du søker om redusert oppholdsbetaling, må du dokumentere inntekten til husstanden. Selvangivelse og dokumentasjon på all inntekt du betaler skatt av, legges ved søknaden.

Husk å informere barnehagen dersom du får innvilget noen form for moderasjon.

 

Søknadsskjema finnes på Drammen kommune sine nettsider.

Gå inn på lenken under.

Trykk på "Meny" øverst til høyre. Under "Barnehage" trykk på "Søke, endre eller si opp plass". Du må bruke Min ID for å søke plass.

http://drammen.kommune.no

Søk barnehageplass i Vigilo