BARNEHAGEPLASS

Barnehageplass Søknadsskjema på Drammen kommune sine nettsider. Klikk på artikkelen for å finne lenke.

 

Søknadsskjema på Drammen kommune sine nettsider. Klikk på artikkelen for å finne lenke.

Gå inn på lenken under.

Til venstre i menyen finner du Tema og tjenester. Gå inn på Barn og familie. Deretter går du inn på Barnehageplass. Du må bruke Min ID for å søke plass.

http://drammen.kommune.no

Søk barnehageplass i Vigilo